ข้อสังเกตเกี่ยวกับญี่ปุ่น

อยู่ญี่ปุ่นมาได้สักพัก ต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดจากการสังเกตแล้วสรุปมาได้

แรกๆก็ดี หลังๆเหมือนรู้สึกว่าตัวเองบ่น จบแค่นี้ก่อนละกัน